कार्यक्रमहरु

SATURDAY's schedule

Time Presenter Program Title
Radio Opening TimeRM०५:२५  - ०५:३० 
भजन गितहरुRM०५:३०  - ०६:०० 
साझा खवरCin०६:००  - ०६:३० 
विज्ञापनRM०६:३०  - ०६:४५ 
रामज्ञानु समचारRaju K.C.०६:४५  - ०७:१५ 
विविसि नेपालि सेवा(विहानि पख)BBC०७:१५  - ०७:३० 
शुभ बिहानीRM०७:३०  - ०८:०० 
थारु हाइलाइटRM०८:००  - ०८:१५ 
मदानिRM०८:१५  - ०९:०० 
नेपाल समाचारNfm०९:००  - ०९:१५ 
लोक चौतारिसिता घर्ति०९:१५  - १०:०० 
नेपाल समाचारNfm१०:००  - १०:१० 
विज्ञापनRM१०:१०  - १०:१५ 
प्रतिभा मञ्चRM१०:१५  - ११:०० 
रामज्ञानु हाईलाईट्सRM११:००  - ११:१० 
Morning Time EndingRM११:१०  - १४:२५ 
Afternon Opening Time MusicRM१४:२५  - १२:३० 
भोजपुरी गितRM१४:३०  - १५:०० 
नेपाल समाचारNfm१५:००  - १५:१५ 
हाम्रो भाकाRamesh Basnet१५:१५  - १६:०० 
रामज्ञानु हाईलाईट्सRaju K.C.१६:००  - १६:१० 
विज्ञापनRM१६:१०  - १६:१५ 
मास्टर माइन्ड बिनोद चन्द१६:१५  - १७:०० 
थारु भाषामा खबरRM१७:००  - १७:१० 
विज्ञापनRM१७:१०  - १७:१५ 
प्रतिभा तपाईको टेक बहादुर कुवर१७:१५  - १८:०० 
नेपाल समाचारNfm१८:००  - १८:३० 
रामज्ञानु समाचारBinod Chand१८:३०  - १८:३० 
विज्ञापनRM१८:३०  - १८:४५ 
रामज्ञानु समचारRaju K.C.१८:४५  - १९:०० 
नया नेपालEqualaccess१९:००  - १९:३० 
साझा खवर Cin१९:३०  - २०:०० 
साथि संग मनका कुराEqualaccess२०:००  - २०:४५ 
विविसि नेपालि सेवा(साझ पख)BBC२०:४५  - २१:१५ 
आफ्नै हजुर बा राजु केसि२१:१५  - २२:०० 
प्रमुख खबरRM२२:००  - २२:१० 
सेवा समाप्तRM२२:१०  - २२:१५ 

फिचर भिडियो

Timrai lagi promo Pawan Pariyar Purnakala Bc by Raju kc=Burtibang Music Pvt